Marele Intelept Deceneu

Părintele Kalinic continuă:
- În întreaga sa acţiune, Burebista a fost sprijinit de Marele Preot Deceneu, colaboratorul şi sfetnicul său cel mai apropiat. În acea perioadă se împământenise deja obiceiul ca, asemeni lui Zalmoxis, sacerdoţii geto-daci să meargă în pelerinaj la Muntele Athos, în Grecia. Aici, în liniştea muntelui, timp de 10 ani, Deceneu, îşi va îndrepta rugăciunile fierbinţi către marele nostru înțelept și inițiat Zalmoxis. Apoi, pătruns de înţelepciunea cea tainică a inimii (revelându-și esența divină – Sinele Suprem Nemuritor Atman) îi reiniţiază pe preoţii din Muntele Athos în „Știinţa despre suflet și trup“ sau Religia Kogayonului și se întoarce în Dacia pentru a ajuta spiritual neamul geto-dac.

Istoricul ostrogot Iordanes cât şi Strabon, ne povestesc:
„Revenit în Geţia, Deceneu devine şeful suprem al spiritualităţii tracice, noul mod de viaţă fiind propagat dintr-un centru spiritual, numit Muntele Sfânt“.

Strabon scrie că, ascultându-l întru totul pe Deceneu, geto-dacii „s-au lăsat înduplecaţi, fără părere de rău, să taie viţa de vie şi să trăiască fără vin“. „Ei socoteau ca noroc şi câştig, drept unica lor dorinţă, îndeplinirea în orice chip a lucrurilor pe care le sfătuia îndrumătorul lor Deceneu, judecând că este folositor să realizeze aceasta. El, observând înclinarea lor de a-l asculta în toate, şi că ei sunt din fire deştepţi, i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei; căci era un maestru priceput în acest domeniu.
El i-a învăţat etică, i-a instruit în ştiinţele fizicii, făcându-i să trăiască conform Belaginelor sau a legilor naturii transmise de la Zalmoxis, i-a învăţat logica, făcându-i superiori celorlalte popoare, în privinţa minţii; dându-le un exemplu practic i-a îndemnat să petreacă viaţa în fapte bune; demostrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului, le-a arătat mersul planetelor şi toate secretele astronomice şi cum creşte şi scade orbita lunii şi cu cât globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele trei sute şi patruzeci şi şase de stele trec în drumul lor cel iute de la răsărit până la apus, spre a se apropia sau depărta de polul ceresc“. „Vezi ce mare plăcere, ca nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filozofice, când mai aveau puţintel timp liber după lupte. Putem vedea pe unul cercetând poziţia cerului, pe altul însuşirile ierburilor şi ale fructelor, pe acesta studiind descreşterea şi scăderea lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui şi cum, prin rotaţia cerului, astrele care se grăbesc să atingă regiunea orientală sunt duse înapoi spre regiunea occidentală, odihnindu-se apoi după o regulă prestabilită.“

Toate aceste aspecte despre care ne vorbește istoricul Strabon, nu erau însă o noutate pentru strămoșii geto-daci. Ei erau de mult inițiați în tainele științelor oculte. De altfel, Școala Zalmoxiană nu și-a încetat niciodată existența, ea a continuat până în ziua de astăzi, sub o formă mai mult sau mai puțin ocultată de însuși Deceneu.

Ceea ce e clar pentru toți oamenii este faptul că Deceneu era un mare iniţiat. Ceea ce nu ştiu istoricii, este faptul că Deceneu se zeificase, atinsese starea de Iluminare spirituală. Trecut, prezent și viitor erau una pentru el. Toate îi erau cunoscute, nimic nu îi era de ascuns. Mai rămâsese ultima treaptă spirituală de cucerit, transcendența divină pentru care se retrăsese în Muntele Sfânt.

- O, dar asta este extraodinar, spuse Codrin. Acum înţeleg forţă unificatoare a lui Burebista şi puterea de sacrificiu a geto-dacilor. Pentru ce ar fi dat ei un trai sănătos și armonios, împreună cu cea mai aleasă înţelepciune, în schimbul a ce... canibalism şi sclavie? Deci, vorbind despre „cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci“, înțelegem de fapt, acea verticalitate pe care ne-o dă credinţa în Dumnezeu, este vorba de acea înțelepciune sublimă și bogăție interioară de o infinită strălucire cu care Dumnezeu înnobilează sufletul omului. Probabil că şi Deceneu a revelat multe secrete spirituale odată ce și-a trezit „ochiul spiritual“ - Ajna chakra...

Da, dar la început nu a putut să se arate cu acest chip decât sieşi, când s-a socotit pătruns de suflul divin. Războiul cu romanii era iminent. Intenţia lui a fost să oculteze puterea geţilor, a „Cărţii Kogayonului“ de la Sarmisegetusa, iar Roma să fie un Imperiu social pentru protejarea acestei forme de energie.

- Vrei să spui că Deceneu a încearcat să protejeze învăţătura spirituală şi poporul dac, folosind drept scut de apărare în jurul Daciei sau mai bine zis a Kogayonului, Imperiul Roman?

- Da, aceasta era o soluţie a acelor timpuri. Să nu uităm că romanii erau şi ei tot o ramură a neamului trac. Imperiul Roman fiind într-o permanentă expansiune datorită energiei agresive pe care le-o impuneau cei din Imperiul Întunecat, erau unealta potrivită pentru a fi folosiţi cu înţelepciune în a stabili o anumită ordine socială pe teritoriile ocupate şi a proteja astfel marea înțelepciune a Kogayonului din Dacia.