Reintoarcerea lui Zalmoxis

- Hai să ne întoarcem puțin în istorie, zise părintele Kalinic. Ce îi învață Zalmoxis pe traci, la Școala lui inițiatică din zona Gorjului?
- Că... „Va veni UN TIMP ȘI UN LOC în care vor fi toate bunătățile lumii ȘI ACOLO VOI FI ȘI EU CU VOI“! zise Codrin amintindu-și promisiunea lui Zalmoxis pe care a făcut-o tuturor tracilor atunci când a fost uns rege.
Extraordinar! Cum de nu am intuit mai demult acest aspect?
- În acest mod le-a vorbit Zalmoxis despre noul concept al Raiului Tracilor pe pământ sau reîntoarcerea la Epoca de Aur a umanității. Această profeție care face referire la spiritualitatea sublimă care va fi propăvăduită începând cu zona noastră, a României, există însă de pe vremea zeului atlant Rama:
„TRACIA GETI HRISTO KOMASE TO RAMA GUTAN IT SIAT MESIA“, care înseamnă...?
- „Comunicare prin cititor, despre Tracia, de la Rama, Gutanului, văzut MESIA“, zise Codrin.
- Mai întâi, acest Mesia prevăzut de Rama, eliberator spiritual al unei întregi Europe și o mare parte din Asia, a fost Zalmoxis sau Marele Melchisedec. Apoi, datorită faptului că Imperiul Întunecat, care acționa prin evrei, dorea încă de pe atunci să preia controlul întregii zone euro-asiatice, chiar în mijlocul lor s-a întrupat Domnul veșniciei, care va acționa prin fiul său Iisus, pentru izbăvirea inimilor împietrite ale casei lui Israel. După sacrificarea lui Iisus de către farisei, marii preoți ai înțelepților geto-daci, pentru a nu se mai continua prigoana dusă împotriva neamului nostru, vor oculta Sfânta Tradiție Strămoșească în creștinism. Vor scrie Biblia, care va fi realizată pentru prima oară cuprinzând ambele Testamente în Complexul rupestru din Muntele Kreației (Bisericuțele de Cretă de la Basarabi – Medgidia). Când au fost descoperiți de către romani, o parte au fost uciși, iar ceilalți s-au refugiat mai sus de Buzău, înființând Complexul Spiritual de la Nucu-Aluniș, continuând acolo comuniunea cu înțelepții Shambalei și ai Muntelui Sfânt. Misiunea însă și-o împliniseră, înțelepciunea Bibliei cuprinzând ca o flacără vie, inimile bulgarilor, grecilor, rușilor, impunându-se treptat ca model al Iubirii divine, al compasiunii şi conştiinţei Absolute care se revarsă neîncetat, pentru o întreagă omenire.

În acest mod, se va face cunoscut Mântuitorul Universal Iisus, un Fiu al lui Dumnezeu pentru toți oamenii, pentru ca noi să înțelegem că nu suntem altceva decât Copiii ai Tatălui Ceresc, căci stă scris în Biblie: FIȚI ASEMENI MIE... EU ȘI CU TATĂL UNA SUNTEM! Sau: OMUL ESTE FĂCUT DUPĂ CHIPUL ȘI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU!

De aceea a existat necesitatea întrupării Tatălui Ceresc într-o fiintă umană, pentru ca noi oamenii, să devenim cât mai conștienți de posibilitatea certă a îndumnezeirii noastre.

Dar iată că odată cu intrarea omenirii în timpul marilor prefaceri spirituale – Epoca de Aur sau Satya Yuga - reînvierea spiritualității autentice eliberatoare se va realiza, conform legilor tainice ale ciclicității, tot din zona României, pentru că aici există Muntele Sfânt Kogayon – Axa spirituală a umanității, și astfel se împlinesc condițiile prielnice trezirii conștiinței unei întregi nații române pentru a-și întâmpina Mântuitorul promis: pe Zalmoxis-Melchisedec, despre care Biblia amintește în mai multe rânduri, atunci când face referire la Sfânta Tradiție Spirituală Strămoșească:
Hristos este Arhiereu în veci, preot după rânduiala lui Melchisedec.
(Epistola către evrei a Sf. Ap. Pavel, cap.5)
Tu ești preot în veci după rânduiala lui Melchisedec. (Psalmi 110, 4)
Profeții despre Melchisedec-Zalmoxis aflăm și în Marea Evanghelie a lui Ioan:
„Bogata preoțime se teme mai presus de orice. Este scris că atunci când marele preot din legea lui Melchisedec va veni din eternitate pe pământ, toată cealaltă preoțime, își va găsi sfârșitul, iar noul Melchisedec va domni cu îngerii săi peste toate neamurile pământului pentru totdeauna. Eu îți spun însă: atât preoții de rang înalt, cât și cei de rang mai mic, nu se tem nici de foc și nici de marea furtună care a trecut pe lângă peștera unde era ascuns mare profet Ilie. Ei se tem însă de adierea de deasupre peșterii marelui profet, pentru că adesea, spun că mesia din legea lui Melchisedec va veni în liniște, în timpul nopții, ca un hoț, și le va lua tot ce au agonisit până acum! De aceea nici un preot nu vrea să trăiască momentul sosirii celui uns de Dumnezeu pentru totdeauna, și ar vrea să „împingă“ cât mai departe, în viitor acest moment.“ (Marea Evanghelie a lui Ioan, vol.II,
Jakob Lorber – numit și scribul Domnului).