Tara Motilor si Avram Iancu

Codrin ar fi dorit să viziteze şi Ţara Moţilor a lui Avram Iancu, „Păunaşul codrilor”, dar voia să îşi acorde mai mult timp, poate un mic concediu, pentru a se odihni în tihna Munţilor Apuseni, locul unde încă se mai aud cântecele tulnicelor care umplu văile. În fiecare seară se aude glasul lor tainic care te-ndrumă spre casă... Este aceeaşi chemare cu a bunilor şi străbunilor noştri părinţi!

Ţara Moţilor este locul unde timpul parcă s-a oprit în loc, tulnicele vorbesc despre istorii uitate unde oamenii simpli își amintesc cu iubire de „Crăișorul munților”, Avram Iancul.

Punerea greoaie în practică a legii privitoare la desfiinţarea iobăgiei în Transilvania, refuzul guvernului revoluţionar ungar de a acorda libertăţi naţionale românilor şi votarea unirii Transilvaniei cu Ungaria la Dieta din Cluj au dus la dezbinarea forţelor revoluţionare române şi ungare şi la ridicarea ţărănimii la luptă pentru rezolvarea problemei sociale şi a celei naţionale. Avram Iancu a devenit conducătorul oştii ţărăneşti antirevoluţionare. În fruntea acestei oşti şi în colaborare cu autorităţile militare austriece a organizat apărarea în Munţii Apuseni şi a respins numeroasele atacuri ale trupelor revoluţionare maghiare, superioare ca număr şi ca armament, câştigându-şi renumele de „Craiul munţilor”.